Ik voel me helemaal opgewonden, blij, gelukkig, dankbaar. Ik ben me bewust van de hele reeks van emoties die door me heen gaan. Ik geniet ervan! Het voelt zo goed. “Yes, I’m alive!”

Maar mijn gedachten gaan ook naar diegenen die het even niet zo goed hebben, omdat ze misschien eenzaam zijn of verdriet hebben.

Ben jij ook bewust van je emoties en hoe kan jij er mee om?

Wat is emotie? Wat is nu de functie van emoties?

Je krijgt ze gratis bij je geboorte: emoties. Het zijn de signalen die je vertellen hoe het met je gaat.

Emoties hebben een onmisbare functie voor de mens. Emoties maken ons attent op onze behoeftes en vormen een essentieel onderdeel in ons contact maken met anderen. Emoties zijn bovendien de belangrijkste drijfveer voor ons gedrag. Emoties brengen mensen in beweging.

Luister naar wat de emotie je wil vertellen. Door te luisteren, geef je aandacht aan het signaal, waardoor je lichaam het signaal van de emotie kan verminderen /zelfs stoppen. Bovendien kom je via de emotie achter je behoefte en kan je zo de benodigde actie ondernemen om die behoefte in te vullen.

Emoties kunnen verdeeld worden in vier primaire emoties (de vier basisemoties): bang, boos, blij en bedroefd. Primaire emoties zijn er al op vroege leeftijd, eerder dan secundaire (dit zijn emoties die volgen op primaire emoties). Primaire emoties zijn het directe gevolg van een situatie waarin je je bevindt. Wat dat met jou doet en vervolgens in je oproept, zijn secundaire emoties. Emoties hebben een probleemoplossende functie. Door te luisteren naar je gevoelens kom je te weten wat je nodig hebt. Iedere emotie heeft zijn functie.

De 4 basisemoties en leren omgaan met deze basisemoties.

 

 

Bang: de functie van de emotie angst is ons in beweging te brengen naar veiligheid. Als je angst effectief benut, denk je extra goed na, wordt jouw waarnemingsvermogen scherper, neemt je gevoeligheid toe en groeit je lichamelijke vermogen gigantisch.

Boos: de functie van de emotie boosheid is het bewaken van grenzen. Boos worden is gezond. Het heeft als functie het kwetsbare te beschermen en treedt op als er een bepaalde grens wordt overschreden.

Bedroefd: de functie van de emotie verdriet is het verwerken van verlies en het aangeven van de behoefte aan steun. Iedereen krijgt in zijn leven met verlies te maken. Dit kan gaan over verlies van een dierbare, verlies van een job, einde van een relatie, etc. De functie van verdriet is om – waar mogelijk in intimiteit en met steun van anderen – een dusdanige verbinding te maken met het verlorene, dat afstand nemen mogelijk wordt.

Blij: de functie van de emotie blijdschap is opladen. Blijdschap ontwikkelt de energie om levenslust te ontwikkelen en die te behouden. Door blij te zijn, laad je energie op en ben je beter in staat toekomstige uitdagingen aan te gaan. Blijdschap heeft een grote voedende kracht.

Onderdrukte emoties uiten zich uiteindelijk als lichamelijke klacht. Een extreem voorbeeld hiervan is een burn-out, waarbij de psychologische klachten uiteindelijk een fysieke vorm krijgen. Het lichaam is altijd het laatste station waar een signaal tot uiting komt. Het onderdrukken of negeren van emoties heeft een omgekeerd effect. Vroeg of laat worden we geconfronteerd met het effect ervan.

Wat is Emotionele Intelligentie?

Emotionele Intelligentie betreft het vermogen om met de eigen emoties om te gaan: hoe die emoties interpreteren, uiten of loslaten. Wie goed met zijn emoties weet om te gaan, noemen we emotioneel volwassen. Breder bekeken gaat het over de manier waarop men met het leven omgaat, hoe men als mens functioneert, hoe men zich gedraagt en voor welke waarden men staat. Het gaat dus om de algemene vaardigheid van ‘het leven’ te beheersen.

Dat is een uitdaging waar iedereen mee bezig is. Dat uit zich in jouw manier van denken, wat je verkiest te geloven en wat je daar uiteindelijk mee doet. Tot nu toe heb je je emotionele volwassenheid waarschijnlijk zelf moeten ontwikkelen. Op school heb je weliswaar leren lezen, schrijven en rekenen, maar nooit werd je geleerd hoe te leven. Tenzij je naar een ‘speciale school’ bent gegaan, hebben de meesten weinig of geen les gekregen over jezelf begrijpen. Hoe moet je in bepaalde situaties handelen? Hoe kan je anderen begrijpen? Hoe kan je waardevolle relaties met anderen opbouwen? Voor de meesten gaat het dus om een individueel proces, ook al hebben anderen daar soms invloed op.

Heb je een vraag omtrent “Hoe omgaan met emoties?” dan mag je de Masterclass, die vanaf januari 2017 maandelijks elke 3de dinsdag van de maand doorgaat in mijn praktijk te Moerbeke-Waas, zeker niet missen. We gaan aan de slag van januari t.e.m. april en van september t.e.m. november en dit steeds van 19h tot 20.30h.
Je kan in een groepje van max. 5 personen tot verrassende inzichten komen, praktische tips en handige weetjes leren om met de nodige focus terug huiswaarts te keren. Dit volledig gratis! Je dient je enkel vooraf in te schrijven en jouw vraag mee te brengen!

Jouw vragen kunnen gaan over:

Voor meer info over de gratis Masterclass en hoe jou in te schrijven, klik je hier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>