Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Mental Coaching – Marleen Vandevivere (hier verder Mental Coaching genoemd) of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Mental Coaching levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Mental Coaching de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Mental Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de sitebeheerder contacteren.

Algemene clausule persoonlijke levenssfeer

Door de toegang tot de website van Mental Coaching (https://www.marleenvandevivere-mentalcoaching.be/ ) verklaart u als internetgebruiker dat u kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden hieronder en uitdrukkelijk akkoord gaat.

U geeft aan Mental Coaching de toelating om de door u meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.